Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme k účasti na 23. pražských hematologických dnech, které budou mít nově rozšířenou podobu. Zahájení bude odpoledním programem ve středu 18. 1. 2023, kongres skončí v pátek 20. 1. 2023 v brzkém odpoledním čase.

Jedná se již o třetí ročník nového formátu, který se zaměřuje na pokrok v jednotlivých oborech hematologie. Opět budou shrnuty novinky prezentované na posledním sjezdu Americké hematologické společnosti (post-ASH) a můžete se těšit na vybraná témata z ASH v kombinaci s tuzemskými pracemi prezentovanými na nejvýznamnějších hematologických fórech. Budete moci diskutovat s odborníky v „Meet the expert“ workshopech a bude zařazena slavnostní Neuwirtova či Heřmanského přednáška. Již po osmnácté svoji práci představí Mladí hematologové. Plánujeme též začlenit zajímavá témata v oboru ošetřovatelství, satelitní sympozia, stejně jako posterovou sekci.

Těšíme se na vaši účast.


Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
prezident konference

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
předseda organizačního výboru