Úvodní slovo

Milé kolegyně, milí kolegové,

letošní Pražské hematologické dny úspěšně obhájily změnu termínu, délky trvání, rozdělení na sekci lékařů a sester a především odborné náplně s přehledem novinek ve světové hematologii a podílu našich odborníků na tomto pokroku. Na distanční formu konference se zaregistrovalo více než 900 účastníků!

Věříme, že v lednu 2022 se setkáme v prostorách Clarion kongresového centra při prezenční formě konference, která opět představí to nejlepší ze světové a naší hematologie. Těšíme se na abstrakty vašich sdělení na mezinárodních konferencích v roce 2021, které můžete zasílat na webové stránky konference již od června tohoto roku.


Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
prezident konference

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
předseda organizačního výboru