Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Zdravíme všechny, kteří se účastní meetingu Hematologie 2024. Jedním z cílů je poskytnout přehled toho nového, co se událo v hematologii v roce 2023 včetně shrnutí poznatků ze sjezdu Americké hematologické společnosti, který se konal minulý měsíc. K tomu jsme pozvali významné zahraniční i české hematology. Dalším zásadním cílem je představit úspěchy české hematologie v roce 2023 tak, jak byly presentovány na vrcholných evropských i světových akcích oboru.

Všichni se v následujících třech dnech mohou přesvědčit, že česká hematologie je na mezinárodním poli úspěšná. Doufáme, že klinici se seznámí s pracemi experimentálních hematologů a ti zase ocení výsledky translačních a klinických studií, a to jak na přednáškách, tak i v posterové sekci. Tu jsme pro letošní rok vylepšili několika inovacemi a jsme zvědavi na vaše hodnocení. Stejně tak doufáme, že kromě přednáškových sekcí a posterů navštívíte i specialisované workshopy Meet-the-Expert, jejichž témata sahají od vzácných chorob přes residuální nemoc, klinické otázky týkající se hemostázy až k umění psaní grantů. Jsme rádi, že se také velmi zajímavým způsobem rozšiřuje ošetřovatelská sekce a stala se nedílnou součástí setkání.

Věříme, že si užijete konferenci, která je mimořádná svou zajímavostí a aktuálností a umožňuje bezprostřední setkávání, výměnu informací a navazování další spolupráce


Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
předseda programového výboru

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
předseda vědeckého výboru