Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Jak z vašich ohlasů na minulý ročník Hematologie 2024 (Pražské hematologické dny) víme, stal se tento výroční kongres středobodem hematologického života v České republice.

Pro jeho příští ročník – Hematologie 2025 – chceme zachovat to nejlepší z programového schématu minulých let a zároveň program rozvíjet a modernizovat. Už v tuto chvíli máme zajištěnu účast zajímavých zahraničních řečníků a připravujeme programové novinky.

Doufáme, že stejně jako v minulých ročnících se budete všichni aktivně podílet na programu svými originálními příspěvky – a to jak těmi presentovanými na velkých světových konferencích, tak průlomovými původními pracemi.

Sejdeme se opět na stejném místě v lednu 2025!


Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
předseda programového výboru

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
předseda vědeckého výboru