Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, hematoložky a hematologové!

Každoroční lednový sjezd Hematologie (Pražské hematologické dny) v novém formátu se pevně usadil v kalendáři českých hematologů. Myšlenka předvést to nejlepší z české hematologie vedle výběru novinek ze světového dění formou edukačních sdělení z celého spektra hematologie má úspěch, poslední (již zcela nekovidový) ročník přitáhl velkou pozornost prezentujících i posluchačů.

Chceme, aby se program nadále zlepšoval. Zformovali jsme proto užší Programový výbor a Vědecký výbor se rozšířil tak, aby osobami vynikajících lékařek a lékařů, vědkyň a vědců reprezentoval naprostou většinu univerzitních hematologických pracovišť celé republiky. Současně hledáme nová témata, nové formáty vědeckých interakcí a nové zajímavé hematologické osobnosti – vyzýváme proto členy české hematologické komunity k diskuzi a návrhům zajímavých programových příspěvků. Chceme, aby se poznatky a spolupráce šířily celým spektrem center regionální i vysoce specializované hematologie.

Všem českým hematologům současně připomínáme, že tato konference je nejlepší platformou pro předvedení vlastních vynikajících výsledků před nejširším odborným auditoriem. A to nejen výsledků, které již byly představeny na evropských nebo světových konferencích. Je také nejlepší platformou, kde klást otázky a společně hledat cesty k efektivnímu přenosu vědeckých poznatků do naší každodenní praxe. Adekvátní pozornost bude věnována všem oblastem hematologie a kromě klinického výzkumu také výzkumu základnímu a translačnímu.

Těšíme se na vaši aktivní účast na Hematologii 2024!


Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
předseda vědeckého výboru

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
předseda programového výboru