Pořadatel a výbory

SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ V PRAZE ČLS JEP

pod záštitou:
České hematologické společnosti ČLS JEP
České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

ve spolupráci s:
I. interní klinikou 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze – Marek Trněný
Ústavem hematologie a krevní transfuze – Petr Cetkovský
Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. lékařské fakulty UK v Praze – Lucie Šrámková
Interní hematologickou klinikou FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK v Praze – Tomáš Kozák

PROGRAMOVÝ VÝBOR

předseda

Marek Trněný – 1.LF UK a VFN Praha

členové

Anna Jonášová – 1.LF UK a VFN Praha
Kamila Polgárová – 1.LF UK a VFN Praha
Tomáš Stopka – 1.LF UK a VFN Praha
Cyril Šálek – ÚHKT Praha
Jan Zuna – 2.LF UK a FN Motol Praha

VĚDECKÝ VÝBOR

předseda

Jan Trka – 2.LF UK a FN Motol Praha

členové

Meritxell Alberich-Jorda – UMG AV ČR Praha
Monika Beličková – ÚHKT Praha
Vladimír Divoký – UP Olomouc
Michael Doubek – LF MU a FN Brno
Jan Frič – ÚHKT Praha
Eva Froňková – 2.LF UK a FN Motol Praha
Ondřej Hrušák – 2.LF UK a FN Motol Praha
Tomáš Jelínek – LF OU FN Ostrava
Markéta Kalinová – 3.LF a FNKV Praha
Magdalena Klánová – 1.LF UK a VFN Praha
Pavel Klener – 1.LF UK a VFN Praha
Kateřina Machová Poláková – ÚHKT Praha
Marek Mráz – LF MU Brno
Jan Novák – 3.LF a FNKV Praha
Adam Obr – ÚHKT Praha
Aleš Obr – LF UP a FN Olomouc
Miroslav Penka – LF MU a FN Brno
Peter Salaj – ÚHKT Praha
Julia Starková – 2.LF UK a FN Motol Praha
Jan Starý – 2.LF UK a FN Motol Praha
Michal Šimíček – LF OU a FN Ostrava
Martin Špaček – 1.LF UK a VFN Praha
Pavel Žák – LF UK a FN Hradec Králové

Garanti ošetřovatelského programu

Darja Hrabánková – 1.LF UK a VFN Praha
Lenka Turková – 3.LF a FNKV Praha
Lucie Vylitová – ÚHKT Praha
Jitka Wintnerová – 2.LF UK a FN Motol Praha