Pořadatel a výbory

SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ V PRAZE ČLS JEP

pod záštitou:
České hematologické společnosti ČLS JEP
České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

ve spolupráci s:
I. interní klinikou – klinikou hematologie VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze
Ústavem hematologie a krevní transfuze
Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. lékařské fakulty UK v Praze
Hematologickou klinikou FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK v Praze

Prezident konference:
Jan Starý

Emeritní prezident:
Pavel Klener

Předseda organizačního a vědeckého výboru:
Marek Trněný

Organizační a vědecký výbor, členové:
Petr Cetkovský
Jaroslav Čermák
Ondřej Hrušák
Anna Jonášová
Roman Kotlín
Pavel Klener jr.
Tomáš Kozák
Jan Kvasnička
Tomáš Stopka
Jan Trka

Garanti ošetřovatelského programu:
Darja Hrabánková
Lucie Vylitová
Lenka Turková
Jitka Wintnerová

Garanti komunikačního workshopu:
Centrum podpůrné a paliativní péče VFN
Tým dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol
Tým podpůrné a paliativní péče ÚHKT
Kateřina Rusinová
Lucie Hrdličková
Michal Kouba