Registrace

Po odeslání registračního formuláře se objeví potvrzení, že registrace byla v pořádku odeslána a po několika minutách obdržíte potvrzení o Vaší registraci a heslo pro sledování offline záznamu na Váš e-mail.

CERTIFIKÁTY
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Kongres je určen pro odbornou veřejnost.

Za sledování offline záznamu PHD 2021 nelze zasílat certifikáty.