Program

Jste odborný pracovník
ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona
č. 40/1995 Sb., a že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.