Program

Témata:

Edukační přehled toho nejdůležitějšího, co se odehrálo v roce 2021

Novinky z výročního sjezdu ASH 2021

Edukační přednášky z nádorové a nenádorové hematologie

Originální ústní a posterová sdělení, která byla prezentována na významných mezinárodních kongresech

Sekce Mladých hematologů

Paliativní péče

Ošetřovatelství

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

ČTVRTEK 20. 1. 2022

07:30 – 19:00 Registrace
08:30 – 09:30 Meet the expert workshopy
09:30 – 10:30 Satelitní sympozia
10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:30 Odborný program ve dvou paralelních sekcích:
– Lékařská sekce
– Ošetřovatelský program
12:30 – 14:00 Oběd
13:00 – 13:45 Satelitní sympozia

14:00 – 16:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Heřmanského přednáška
Neuwirtova přednáška

16:00 – 16:20 Přestávka
16:20 – 17:50 Odborný program ve dvou paralelních sekcích:
– Lékařská sekce
– Ošetřovatelský program
17:50 – 18:50 Posterová sekce
19:00 Společenský večer

PÁTEK 21. 1. 2022

 
08:00 – 16:00 Registrace
08:30 – 09:30 Satelitní sympozia
09:30 – 11:00 Odborný program
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 13:00 Odborný program:
– Ústní sdělení vítězných prací mladých hematologů
– Přednášková sdělení
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Odborný program

15:30

ZAKONČENÍ KONFERENCE