Program

HLAVNÍ PROGRAM

Speciální přednáška prezidenta EHA:

Antonio Medina Almeida (Lisbon, Portugal)

Slavnostní přednášky:

Zaměření programu konference:

Témata:

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

STŘEDA 17. 1. 2024

08:30 – 19:00 Registrace
09:00 – 11:00 Schůze výborů a jednání pracovních skupin
11:00 – 11:30 Přestávka
11:15 – 12:00 Satelitní sympozia
12:15 – 13:00 Satelitní sympozia
13:15 – 14:45 Odborný program
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:30 Odborný program
16:30 – 17:00 Přestávka
17:00 – 19:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
– Speciální přednáška prezidenta EHA
– Heřmanského přednáška
– Neuwirtova přednáška
19:30 Společenský večer
 

ČTVRTEK 18. 1. 2024

08:00 – 19:00 Registrace
08:30 – 09:15 Satelitní sympozia
09.30 – 10:30 Meet the experts workshopy ve třech paralelních sekcích
10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:30 Odborný program ve dvou paralelních sekcích:
– Lékařská sekce
– Ošetřovatelský program
12:30 – 13:45 Oběd
13:45 – 14:30 Satelitní sympozia
14:45 – 16:15 Odborný program ve dvou paralelních sekcích:
– Lékařská sekce
– Ošetřovatelský program (13:45 – 15:30)
16:15 – 16:45 Přestávka
16:45 – 18:15 Odborný program
18:15 – 19:15 Posterová sekce
19:15 – 20:00 Diskuze nad postery, večeře
 

PÁTEK 19. 1. 2024

08:00 – 13:00 Registrace
08:30 – 09:15 Satelitní sympozia
09:30 – 10:15 Satelitní sympozia
09:00 – 10:30 Odborný program – Ošetřovatelská sekce
10:15 – 11:00 Přestávka
10.30 – 11:30 Meet the expert workshopy ve třech paralelních sekcích
11:30 – 12:00 Přestávka
12:00 – 13:30 Odborný program ve dvou paralelních sekcích:
– Lékařská sekce
– Ošetřovatelský program (11:00 – 12:30)

13:30

ZAKONČENÍ KONFERENCE A OBĚD