program

Témata:

Edukační přehled toho nejdůležitějšího, co se odehrálo v roce 2021

Novinky z výročního sjezdu ASH 2021

Edukační přednášky z nádorové a nenádorové hematologie

Originální ústní a posterová sdělení, která byla prezentována na významných mezinárodních kongresech

Sekce Mladých hematologů

Paliativní péče

Ošetřovatelství