Organizační a vědecký výbor

Prezident konference:

Petr Cetkovský

Emeritní prezident:

Pavel Klener

Předseda organizačního a vědeckého výboru:

Marek Trněný

Organizační a vědecký výbor, členové:

Jaroslav Čermák
Ondřej Hrušák
Anna Jonášová
Pavel Klener jr.
Roman Kotlín
Tomáš Kozák
Jan Kvasnička
Jan Starý
Tomáš Stopka
Lucie Šrámková
Jan Trka

Garanti ošetřovatelského programu:

Darja Hrabánková
Lucie Vylitová
Lenka Turková
Jitka Wintnerová