19. Pražský hematologický den

10.10. 2019

PROGRAM

 

DOPOLEDNE 10:00 ‐ 12:00

O. Hrušák - cena ČHS za nejlepší publikaci v roce 2018

CYTOPENIE (moderují: J. Čermák, J. Starý)

1. Next generation sequencing in the diagnosis of red blood cell disorders
    R. van Wijk (Utrecht, Nizozemsko)

2. Neuwirtova přednáška:
    Vrozené syndromy selhání krvetvorby v dospělosti
    J. Čermák (Praha)

3. Genomické metody v diagnostice vzácných anemií
    M. Svatoň (Praha)

4. Klinické projevy, diagnostika a léčba 29 probandů sledovaných od dětského věku a diagnostikovaných s Fanconiho anémií v České Republice v letech 1986 – 2019
    P. Sedláček (Praha)

 
Prezentace posterů (moderuje: T. Kozák)  12:00 12:30

Polední přestávka
 

12:30
13:30

ODPOLEDNE

13:30
15:30

IMUNOTERAPIE (moderují: P. Cetkovský, M. Trněný)

1. Heřmanského přednáška
    Imunitní systém a nádory
     V. Hořejší (Praha)

2. Redirecting T-cells for Cancer Immunotherapy of B-cell malignancies using Next
    Generation Bispecific Antibodies and Fusion Proteins
    P. Umana (Curych, Švýcarsko)

3. Naše zkušenosti se zavedením výroby a zahájením klinické studie
    s CAR T lymfocyty pro léčbu B-buněčných malignit
    P. Otáhal (Praha)

4. NK buňky a gama/delta T lymfocyty v léčbě akutní myeloidní anémie
    J. Vydra (Praha)

5. Immune checkpoint inhibitory v hematologii
    V. Procházka (Olomouc)

 
Přednášky mladých hematologů (moderuje: P. Cetkovský)  15:30 16:00