Důležitá data

DŮLEŽITÁ DATA

  • přihláška k aktivní účasti
  • odeslání abstraktů
  • úhrada zvýhodněného registračního poplatku
  • přihláška k ubytování

Vše do 31. 10. 2023!

Autoři budou vyrozuměni o přijetí abstraktu a formě prezentace nejpozději do 15. 12. 2023

Finální program konference bude k dispozici na www.phd.cz od 5. 1. 2024!