Dovolujeme si Vás pozvat na

23. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

Hematologie 2023

Post-ASH
KAM NÁS POSOUVÁ TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ HEMATOLOGIE

Konané 18. – 20. 1. 2023 v Clarion Congress Hotel Prague

(Freyova 33, Praha 9 – Vysočany)
Pořadatel:
SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ V PRAZE ČLS JEP

Pod záštitou:
České hematologické společnosti ČLS JEP
České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

ve spolupráci s:
I. interní klinikou – klinikou hematologie VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze
Ústavem hematologie a krevní transfuze
Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. lékařské fakulty UK v Praze
Interní hematologickou klinikou FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK v Praze