Organizační a vědecký výbor

Prezident konference:

Petr Cetkovský

Emeritní prezident:

Pavel Klener

Předseda organizačního a vědeckého výboru:

Marek Trněný

Organizační a vědecký výbor, členové:

Jaroslav Čermák
Jan Evangelista Dyr
Ondřej Hrušák
Anna Jonášová
Pavel Klener jr.
Tomáš Kozák
Peter Salaj
Jan Starý
Tomáš Stopka
Jan Trka

Garanti ošetřovatelského programu:

Darja Hrabánková
Lucie Vylitová
Lenka Turková
Jitka Wintnerová

Garanti paliativního workshopu:

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN
Tým dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol
Tým podpůrné a paliativní péče ÚHKT
Kateřina Rusinová
Michal Kouba
Lucie Hrdličková