Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na kongres HEMATOLOGIE 2021 (21. pražské hematologické dny), který se bude konat 28. a 29. ledna 2021.

Chceme tak navázat na velmi úspěšný začátek nové formy Pražských hematologických dnů, který se odehrál v lednu 2020. Byli jsme moc potěšeni, že se kongres setkal s tak příznivým ohlasem jak mezi lékaři, tak mezi ošetřovatelským personálem.

V letošním roce čelíme velké výzvě v podobě epidemie nového koronaviru. Sjezdy jsou rušeny, zejména mezinárodní, řada našich abstraktů byla v letošním roce prezentovaná pouze ve virtuální podobě, naše účast na virtuálních mítincích, zejména v zámoří, je velmi omezená. Před měsícem bylo oznámeno, že i výroční sjezd americké hematologické společnosti ASH bude virtuální.

Přes tyto problémy a nejasnosti zůstáváme optimisty a kongres HEMATOLOGIE 2021 plánujeme stále jako skutečný kongres. Jsme však samozřejmě připraveni pružně reagovat na změněnou situaci. Již v této chvíli připravujeme nahrávání všech přednášek, které budou pro registrované účastníky k dispozici. Také jsme přesvědčeni, že sledovanost virtuálního kongresu ASH bude vzhledem k časovému posunu minimální.

O to více všichni uvítáme shrnutí toho nejlepšího, co bude ovlivňovat hematologii v roce 2021 – ať už byla data prezentována na ASH, jiných mezinárodních konferencích, nebo v publikacích. Zároveň zveme všechny, kteří publikovali práce na mezinárodních kongresech v roce 2020, aby je přihlásili k prezentování na kongresu HEMATOLOGIE 2021.

Věříme, že se nám podaří setkat, a jsme vděčni, že společně hledáme cesty, jak zlepšit osud našich pacientů a prohloubit úroveň našich znalostí v této nelehké době.

S přáním všeho dobrého,


Marek Trněný
prezident

Ondřej Hrušák
předseda organizačního
a vědeckého výboru