Registrace

Po odeslání registračního formuláře se objeví potvrzení, že registrace byla v pořádku odeslána a po několika minutách obdržíte potvrzení o Vaší registraci a heslo pro online sledování na Váš e-mail.

CERTIFIKÁTY
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Kongres je určen pro odbornou veřejnost.