Program

HLAVNÍ PROGRAM

Slavnostní přednáška

Edukační program

Ústní a posterová sdělení

Meet the expert workshopy

Ošetřovatelský program

Workshop paliativní péče (pro nelékařské zdravotnické pracovníky)

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

ČTVRTEK 28. 1. 2021

07:30 – 19:00 Registrace
08:30 – 09:30 Meet the expert workshopy
09:40 – 10:25 Satelitní sympozia
10:25 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:15 Odborný program ve dvou paralelních sekcích:
- Lékařská sekce
- Ošetřovatelský program I.
12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:00 Satelitní sympozia

14:15 – 16:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ


Heřmanského přednáška ... 14:45 – 16:00
Neuwirtova přednáška ... Ošetřovatelský program II.
16:00 – 16:20 Přestávka
16:20 – 17:50 Odborný program ve dvou paralelních sekcích:
- Lékařská sekce
- Ošetřovatelský program III.
17:50 - 18:50 Posterová sekce
19:00 Společenský večer

PÁTEK 29. 1. 2021

08:00 – 16:00 Registrace
08:30 – 09:15 Satelitní sympozia
09:30 – 11:00 Odborný program
11:00 – 11:20 Přestávka
11:20 – 12:50 Odborný program:
11:20 – 11:50 Ústní sdělení vítězných prací mladých hematologů
11:50 – 12:50 Přednášková sdělení
12:50 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:30 Satelitní sympozia
14:45 – 16:00 Odborný program

16:00

ZAKONČENÍ KONFERENCE