19. Pražský hematologický den

10.10. 2019

Pořadatel konference:

 
Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav hematologie a krevní transfuze

Pod záštitou:

 

 

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Československá hematologická společnost        Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

 

Odborná spolupráce:

 


I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

I. interní klinika VFN - klinika hematologie      1. lékařská fakulta UK

 

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. lékařská fakulta UK

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol      2. lékařská fakulta UK

 

Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta UK

Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady      3lf-logo-color