19. Pražský hematologický den

10.10. 2019

GDPR

 

Kontaktní údaje

Splendid Production, s.r.o, Cíglerova 1082/16, 198 00 Praha 9, Česká republika 
IČ: 24246719, DIČ: CZ24246719
Registrováno u Městského soudu v Praze, Oddíl C, složka 196772

kontaktní osoba: Anděla Sechovská Barotová – jednatel firmy 
Tel.: +420 734 204 334, email: email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Splendid Production, s.r.o , se sídlem Praha 9, Cíglerova 1082/16, PSČ 198 00, IČO: 24246719 (dále jen „SP“).

a)      Jaká osobní data shromažďujeme? Pro jaké účely a jak dlouho je uchováváme?

 •          Zpracováváme vaše osobní data pouze za účelem zajištění vaší účasti na konferenci ať již jako účastníka či řečníka. Konkrétně zpracováváme následující údaje: pohlaví, titul, jméno, příjmení, národnost, adresa, telefon, email, vzdělání, instituce/ zaměstnavatel. Abyste se mohli zúčastnit námi organizované konference, je vyžadována vaše předchozí registrace. Vaší registrací s námi uzavíráte smluvní vztah, kde jste jednou ze smluvních stran. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
 •          Pro účely plnění povinností stanovených příslušnou legislativou, jako je zákon o účetnictví nebo daňový zákoník (např. pro finanční a fakturační účely) zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy, občanství, e-mailu a / nebo telefonní číslo, podrobnosti o způsobu platby, identifikaci daně. Zpracování je založeno na dodržování zákonných povinností, kterým podléháme. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech, avšak nejvýše 10 let.
 •          Za účelem zajištění funkčnosti registračního formuláře a našich webových stránek můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu technických souborů cookie, google analytics a souvisejících technických údajů. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy (např. poskytování registračních služeb), ve které jste stranou. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu, která je nezbytná pro zajištění funkčnosti webové stránky (tj. několik dní nebo týdnů, případně i po dobu trvání smluvního vztahu).
 •          Kromě toho musíme zpracovávat a ukládat vaše osobní údaje v rozsahu pohlaví, titulu, jména, příjmení, kontaktních údajů, jako je adresa, telefon a / nebo e-mail, občanství, identifikaci daně za účelem potenciálního nároku v budoucnu. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu nebo na třetí osobě. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění tohoto cíle, avšak nejdéle po dobu 10 let od zahájení zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém případě.

b)      S kým sdílíme vaše osobní data?

 •          Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny spolehlivým třetím osobám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu, zajišťují pro nás marketingové obchodní činnosti, nebo tzn. Zpracovatelům dat.
 •          Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s platebními institucemi za účelem zpracování vašich plateb souvisejících s konferencí, dále s poskytovateli cestovních a ubytovacích služeb, abychom zajistili bezpečný pobyt a vhodné ubytování během vašeho pobytu nebo s jinými spolehlivými třetími osobami, které nám pomáhají organizovat konferenci.
 •          Jelikož zde může být další organizátor zodpovědný za budoucí ročník konference, můžeme sdílet vaše kontaktní údaje s takovým organizátorem, který konferenci organizuje. Vždy budete mít možnost odhlásit se od tohoto kontaktování.
 •          Pokud to vyžadují zákony, můžeme vaše osobní údaje sdílet s vládními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení, s externími poradci a s ostatními zaměstnanci, na které se vztahuje povinnost zachovávat důvěrnost.

c)      Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování?

d)     Jak dlouho budeme vaše osobní data uchovávat?

 •          Vaše osobní údaje neuchováváme déle než je nezbytné pro splnění účelu zpracování, tj. obvykle po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu výslovně požadovanou platnými právními předpisy. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu platnosti souhlasu, který můžete kdykoli zrušit nebo omezit. Pokud tak učiníte, přestaneme zpracovávat dotyčné osobní údaje pro účely, ke kterým jste souhlasili.

e)      Jak implementujeme funkce sociálních sítí?

 •          Naše webové stránky mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako jsou tlačítka Facebook nebo Twitter. Tyto funkce mohou shromažďovat určité informace o návštěvnících našich webových stránek, jako je například adresa IP nebo historie prohlížení a mohou do prohlížečů návštěvníků implementovat soubory cookie. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování shromážděných dat se řídí zásadami přijatými provozovateli sítí sociálních médií, a proto se toto oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje.

f)       Mobilní aplikace

 •          Během konference můžete rozhodnout o použití mobilní aplikace. Účelem této aplikace je poskytnout vám všechny informace stručněji a vždy aktuální. Všichni uživatelé aplikace mohou také komunikovat společně a pokud uspořádají své nastavení, mohou se dokonce kontaktovat prostřednictvím aplikace. Chcete-li stáhnout aplikaci, musíte nám poskytnout své jméno a e-mail a během celé konference můžete aplikaci používat.

g)      Použití fotografií a videí z konferencí

 •          Všechny fotky a / nebo videozáznamy z konferencí, které vás zobrazují s vaším potvrzením nebo souhlasem, budou použity výhradně pro účely referencí, dokumentace nebo případně pro účely propagace našeho partnera. Nemáte nárok na žádnou odměnu za toto použití. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoli, avšak pokud o to zažádáte bezdůvodně, jste povinen nám uhradit veškeré škody, které nám vznikly tímto odstoupením. V případě, že bychom chtěli pořídit fotografii nebo video přesahující výše uvedené účely, požádáme vás o samostatný souhlas.

h)      Co když dojde ke změnám v procesu zpracování?

Veškeré změny, které bychom v budoucnu učinili v souvislosti se zpracováním osobních údajů, vám budou oznámeny prostřednictvím dohodnutých komunikačních kanálů. Je však doporučeno, abyste pravidelně kontrolovali znění tohoto oznámení o ochraně osobních údajů za účelem zjištění jakékoli změny, která by mohla být provedena.