19. 10. 2017

18. Pražský hematologický den

Program 2017

DOPOLEDNE 10:00  12:00

 Úloha genomických metod v diagnostice a léčbě krevních onemocnění (moderují: J. Starý, M. Trněný)

 1. Neuwirtova přednáška:
      Akutní lymfoblastická leukémie u dětí jako příklad úspěšného využití genomických metod pro poznání biologie a klinická rozhodnutí
      J. Trka (Praha)
 2. Heřmanského přednáška:
      Genomic characterization as the tool guiding lymphoma treatment
      M. Dreyling (Mnichov, Německo)
 3. Genomická vyšetření v diagnostice chorob s hematologickými projevy na podkladě imunitní dysregulace
      E. Froňková (Praha)
 4. Využití Next-Generation Sequencing ve výzkumu a diagnostice chronické lymfocytární leukémie
      Š. Pospíšilová (Brno)
 5. Sekvenování nové generace pro analýzu genů a genomu chronické myeloidní leukémie
      K. Machová Poláková (Praha)                                                  
Prezentace posterů (moderuje: T. Kozák)    12:00  12:30
Polední přestávka       12:30  13:30
   
ODPOLEDNE  13:30  15:30

Slavnostní seminář u příležitosti 90. narozenin docentky Neuwirtové (moderují: J. Čermák, P. Klener)

 1. Úvod:
      35 let v diagnostice a léčbě MDS
      J. Čermák (Praha)
 2. Česká skupina pro myelodysplastický syndrom a její přínos pro diagnostiku a léčbu MDS
      R. Neuwirtová (Praha)
 3. Molekulární genetika a její význam pro diagnostiku a léčbu MDS
      J. Čermák, M. Beličková (Praha)
 4. Nové směry v léčbě MDS
      A. Jonášová (Praha)
 5. Myelodysplastický syndrom u dětí
      J. Starý (Praha)
Přednášky mladých hematologů (moderuje: P. Cetkovský)  15:30 ‐ 16:00
 1. Epigenetická kontrola exprese miR-150 u CML je řízena onkogením faktorem MYC
      P. Burda (Praha)
 2. Změny v expresi DNA reparačních genů homologní rekombinace v časných a pozdních stádiích myelodysplastického syndromu
      J. Válka (Praha)

 

Programy předcházejících ročníků Pražských hematologických dnů jsou k dispozici v archivu na záložce Minulé ročníky.